Lobbari­koulun tieto­suoja­seloste

Me Pohjoisranta BCW:ssä olemme sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi. Tämä tietosuojaseloste koskee Lobbarikoulusta kiinnostuneiden tai Lobbarikouluun osallistuvien henkilötietojen käsittelyä.

Pyydämme tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön. Pyydämme myös huomioimaan, että sivusto saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten palveluihin. Jos painat näitä linkkejä ja siirryt kolmannen osapuolen palveluun, kehotamme sinua tutustumaan kyseisellä sivulla noudatettaviin henkilötietojen käsittelyä koskeviin periaatteisiin.

1. Kuka on rekisterinpitäjä?

Rekisterinpitäjä: Pohjoisranta BCW Oy
Y-tunnus: 1013826-5
Osoite: Ruoholahdenkatu 21, 00181 Helsinki
Yhteyshenkilö: Riku Lievonen, +358 10 424 5900, riku.lievonen@bcw-global.com

2. Millaisia tietoja käsittelemme?

Käsittelemme tyypillisesti seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi- ja yhteystiedot, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Yhteydenottotiedot, kuten lomakkeiden lisätietokentissä annetut tiedot kiinnostuksesta koulusta kohtaan
 • Hakutiedot, kuten lomakkeissa annetut tiedot koulutuksesta ja työkokemuksesta, kokemukset lobbaamisesta ja toiveet koulutuksen suhteen
 • Osallistujatiedot, kuten tiedot koulutukseen osallistumisen ajankohdasta

Keräämme tiedot lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi. Käsittelemme myös evästeiden avulla kerättyjä tietoja sivuston käytöstä. Saat lisätietoa evästeistä kohdassa 5.

3. Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin, seuraavilla perusteilla:

 • Koulutuksen toteuttaminen ja koulutukseen liittyvä viestintä: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen, jonka olemme tehneet tai josta neuvottelemme sinun tai edustamasi organisaation kanssa. Tämä käsittely perustuu sopimussuhteeseen (jos olet itse sopimuksen osapuolena) taikka edustamasi organisaation kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvaan asialliseen yhteyteen ja oikeutettuun etuumme.
 • Markkinointi: Käsittelemme tietojasi koulutuksen markkinointiin oikeutetun etumme perusteella. Sähköinen markkinointi voi perustua myös antamaasi suostumukseen.
 • Alumniverkoston tapahtumat: Käsittelemme tietojasi alumniverkoston ylläpitämiseksi ja alumniverkoston tapahtumien järjestämiseksi oikeutetun etumme perusteella.
 • Oikeuksien turvaaminen: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Voimme myös joutua käsittelemään henkilötietoja voidaksemme esimerkiksi ratkaistaksemme erimielisyyksiä. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.

Siltä osin kuin käsittely perustuu oikeutettuun etuun, katsomme, että käsittelystä on hyötyä niin sinulle kuin meille. Henkilötietojen käsittely mahdollistaa sen, että saat sinulle relevanttia tietoa koulutuksesta ja kutsuja sinua todennäköisesti kiinnostaviin tapahtumiin. Ottaen huomioon tietojen luonteen ja käyttötarkoituksen, katsomme, että käsittely ei ole ristiriidassa perusoikeuksiesi tai -vapauksiesi kanssa. Voit vastustaa markkinointia milloin tahansa. Muuta oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä voit vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella kohdassa 6 kuvatuin tavoin.

Emme tee automatisoituja päätöksiä, joilla olisi oikeudellisia vaikutuksia tai jotka muuten merkittävästi vaikuttaisivat sinuun.

4. Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen yllä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Pyrimme säännönmukaisesti poistamaan virheellisiä ja vanhentuneita tietoja sekä minimoimaan käsittelemiämme tietoja.

Voit myös itse pyytää tietojesi poistamista kohdassa 6 kuvatuin tavoin.

5. Miten sivustolla käytetään evästeitä?

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen, nimettömän tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Käytämme evästeitä analysoidaksemme sivuston käyttöä, toteuttaaksemme sen toiminnallisuuksia sekä kohdentaaksemme mainontaa.

Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoa päätelaitteestasi sekä tietoja sivustomme käytöstä. Näihin tietoihin kuuluvat evästetunnisteen lisäksi esimerkiksi laitteeseen liittyvät tiedot, kuten laitetyyppi, selainversio, ruudun koko, käyttöjärjestelmä, IP-osoite sekä tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista sekä verkkopalveluissa vietetystä ajankohdasta ja kestosta.

Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi sivustollamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten sosiaalisen median palveluiden, evästeitä.

Käytämme muun muassa Google Inc.:n tarjoamaa verkkoanalytiikkapalvelua Google Analyticsiä analysoidaksemme verkkosivustomme käyttöä sekä kehittääksemme verkkosivustoamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimille eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa Internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta.

Käytämme evästeitä myös mainonnan kohdentamiseen muualla Internetissä. Mainosevästeet ovat lähtökohtaisesti kolmannen osapuolen evästeitä. Osa näistä kolmansista osapuolista käsittelee tietoja itsenäisinä rekisterinpitäjinä, ja lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat niiden tietosuojakäytännöistä. Esimerkiksi Facebookin osalta saat lisätietoja täältä.

Voit halutessasi tyhjentää evästeet tai estää evästeet selaimen asetuksista. Voit estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan täällä. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille. Mainosevästeiden osalta voit vaikuttaa käsittelyyn ko. kumppanin sivulla. Esimerkiksi Facebookin osalta voit vaikuttaa mainontaan täällä.

6. Millaisia vaikutus­mahdollisuuksia sinulla on?

Toteutamme lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa alla kuvatut oikeudet:

 • Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus jäljennös henkilötiedoista edellyttäen, että tietojen antaminen ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.
 • Tietojen oikaisu- ja poisto-oikeus: Pyynnöstäsi oikaisemme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai tarpeettomat henkilötiedot.
 • Tietojen siirtäminen: Voit halutessasi saada antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, siirretyksi itsellesi tai kolmannelle osapuolelle koneluettavassa muodossa.
 • Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käsittelyn suoramarkkinointia varten.
 • Oikeus peruuttaa suostumus: Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden. Jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi tai vapautesi tai tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, olemme sinuun yhteydessä tietojen käsittelyn jatkamiseksi.
 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, jos henkilötietojasi on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Valvovan viranomaisen, tietosuojavaltuutetun, yhteystiedot löydät osoitteesta: www.tietosuoja.fi. Pyydämme ystävällisesti kuitenkin ensin ottamaan yhteyttä meihin, jotta voimme ratkaista asian sovinnollisesti.

Yllä kuvattujen oikeuksien toteuttamiseksi pyydämme sinua olemaan yhteydessä kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen. Pyydämme sinua todentamaan henkilöllisyytesi, jotta voimme varmistua siitä, ettei tietoja anneta muulle henkilölle kuin rekisteröidylle itselleen.

7. Mihin tietoja siirretään ja luovutetaan?

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Jos siirrämme tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten EU:n mallisopimuslausekkeita hyödyntäen.

Emme luovuta tietojasi kolmansille, ellei luovutus perustu suostumukseesi taikka yritysjärjestelyyn, jossa olemme osallisena tai ole muutoin välttämätöntä esimerkiksi saatavien perimiseksi tai oikeuksiemme puolustamiseksi.

8. Miten tiedot suojataan?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

9. Voidaanko tähän tieto­suoja­selosteeseen tehdä muutoksia?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön tai viranomaisohjeistuksen muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti verkkosivuillamme.

Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 2.6.2021 Lobbarikoulu-sivuston julkaisun yhteydessä.